Промоционална оферта за печатници

План ERP е подходящ за печатници, които искат да подобрят управлението на ресурсите чрез по-добро планиране на целите на компанията и договорените с доставчици и клиенти срокове.


Какво Ви предлагаме
 • Интеграция на план ERP за печатници
 • Период за интеграция около 2-3 месеца като се спазва редът на подписаните договори. Този срок е постижим при ангажираност и пълно съдействие от страна на Вашия екип
 • Интеграция на място или отдалечено в зависимост от възможностите на двете страни и общата обстановка

*Офертата е валидна при сключване на договор до 31.12.2020г.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


Включени модули

Производство

 • Производствени поръчки
 • Работа по партиди
 • Рецепти
 • Калкулатор
 • Планиране на производството
 • Gantt chart
 • Отчитане на заработки

Склад

 • Минимални запаси
 • Движения на артикулите
 • Управление на веригата на доставките

Финансов и документен център

Продажби

 • Клиентски поръчки
 • Оферти
 • Ценови листи
 • Експедиции

CRM

 • База данни с клиенти и проследяване на пълната комуникация

Справки

 • Складови
 • Производствени
 • Финансови
 • Аналитични

Вижте как премина интеграцията на TOWERP в Дита-М България ООД